Particulier: Moet ik mijn belastingaangifte uitbesteden of zelf regelen?

Moet ik mijn belastingaangifte uitbesteden óf zelf regelen? Inkomstenbelastingen zijn voor veel mensen een wirwar van cijfers en onduidelijke regels. Mede daarom kiezen sommigen ervoor dit uit te besteden aan een boekhouder of accountant. Vanzelfsprekend zijn lastige regeltjes niet de belangrijkste reden om de belastingaangifte uit te besteden. Die eer gaat naar een eventueel belastingvoordeel. […]

Read More

IB-ondernemers: Alles wat u als ondernemer moet weten over uitstel van belastingbetaling

Alles wat u als ondernemer moet weten over uitstel van belastingbetaling De coronacrisis heeft veel ondernemers (zwaar) getroffen. Mede daardoor heeft de regering een aantal overbruggende maatregelen in het leven geroepen, zoals de Tozo – de Tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers. Dergelijke steunpakketten zouden echter geen nut hebben als getroffen bedrijven daarnaast gewoon moeten voldoen aan […]

Read More

BV en DGA

Coronacrisis: waarom u met een bv (juist) nu in het voordeel bent. Dat het coronavirus het bedrijfsleven treft, hoeven we u waarschijnlijk niet uit te leggen. De impact van de pandemie is voor de ene branche groter dan de ander, maar dat geldt in zekere zin óók voor rechtspersonen. Dat meldt het bedrijf VRB Advies. […]

Read More

BV en DGA

Thuiswerkende medewerkers? Houd hier rekening mee Een werkgever met thuiswerkende werknemers krijgt te maken met diverse verplichtingen. Vooral op het gebied van de Arbowet zijn de eisen streng. Een werkgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving, ook als dat de thuissituatie is. Denk hierbij aan een bureau-opstelling en de Arbeidstijdenwet. Die houdt onder […]

Read More

Particulier

Aantal vacatures licht gestegen, maar WW-aanvragen verdubbeld Uitkeringsinstantie UWV meldt dat het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de lente van 2020 aanzienlijk is toegenomen. Vergeleken met vorig jaar verdubbelde het aantal zelfs. Dat toont aan dat de coronacrisis directe gevolgen voor de werkgelegenheid heeft. Vooral mensen werkzaam in dienstverlenende beroepen en jongeren verloren hun werk. Binnen […]

Read More

Particulier

Extra kosten voor thuiswerken kunnen deels door de werkgever worden vergoed De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat we massaal zijn gaan thuiswerken. Op deze manier moet verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk worden voorkomen. Naast veel praktische voordelen, zoals geen reistijd en minder files, brengt het thuiswerken wel extra kosten met zich mee. Denk […]

Read More

Stichting/vereniging

Extra aanvraagronde subsidie voor festivals in de eerste helft van 2021 Organiseert u een festival dat bijdraagt aan de kwaliteit van de Nederlandse architectuur, vormgeving of digitale cultuur? Staat het festival gepland voor de eerste helft van 2021? Dan is het mogelijk om een extra aanvraag voor subsidie te doen. Binnen de bestaande subsidieregeling is […]

Read More

BV en DGA

Versoberd 3e steunpakket voor ondernemers beschikbaar per 1 oktober Er komt een derde steunpakket voor ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. In totaal maakt het kabinet 11 miljard euro vrij. Belangrijk detail is wel dat er meer en strengere voorwaarden zijn om voor een of meerdere van de steunpakketten in aanmerking te komen. Nieuwe […]

Read More

IB-ondernemers

Gemiddeld maken 4 op de 10 IB-ondernemers gebruik van noodsteun Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat 40 procent van alle bedrijven met 2 tot 250 medewerkers een beroep heeft gedaan op een van de drie beschikbare noodmaatregelen. Het gaat om de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming […]

Read More

Stichting / Vereniging

Kabinet werkt wetsvoorstel nieuwe rechtsvorm voor maatschappelijke ondernemers uit Bent u werkzaam voor een stichting of vereniging met een maatschappelijke missie? Het kabinet is bezig met het uitwerken van een wetsvoorstel voor een nieuwe rechtsvorm voor sociale ondernemers: de maatschappelijke bv. Het probleem bij veel stichtingen en verenigingen is namelijk dat het soms kan lijken […]

Read More