IB-ondernemers

Gemiddeld maken 4 op de 10 IB-ondernemers gebruik van
noodsteun

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat 40 procent van
alle bedrijven met 2 tot 250 medewerkers een beroep heeft gedaan op een van de
drie beschikbare noodmaatregelen. Het gaat om de Tijdelijke Noodmaatregel
Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming Ondernemers
Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) en uitstel van betaling van diverse
belastingen. In totaal gaat het om ongeveer 164.000 bedrijven.

Gebruik van meerdere regelingen
Bijna de helft van al deze ondernemingen maakt gebruik van twee, of zelfs drie
maatregelen. De eenmalige TOGS-uitkering van 4.000 euro werd 95.000 keer
uitbetaald. Bijna 65.000 bedrijven vroegen uitstel van betaling voor belastingen aan.
De NOW-regeling werd door bijna 110.000 organisaties aangevraagd. De combinatie
van NOW en TOGS komt met bijna 36.000 bedrijven het meeste voor. 22.500
organisaties maken daarnaast ook gebruik van de mogelijkheden om belastingen
later te betalen.

Steunaanvragen bij kleine organisaties (10-50 medewerkers)
Van de kleinere organisaties (10 tot 50 medewerkers) maakt 58 procent gebruik van
een of meer van de beschikbare steunmaatregelen. Ook de kleinere
steunmaatregelen zijn hierin meegeteld. Opvallend is dat maar liefst twee derde van
kleine bedrijven met 2 tot 10 werknemers in het geheel geen gebruik maakt van
steunmaatregelen. Onder zelfstandigen (eenmanszaken) heeft 20 procent een
aanvraag voor de eerste Tozo-regeling gedaan. In totaal gaat het om circa 300.000
aanvragen onder alle zzp’ers en overige zelfstandigen.

300.000 Tozo-aanvragen Zelfstandig ondernemers
Meer dan driekwart van alle in Nederland geregistreerde bedrijven zijn
eenmanszaken. Voor 1,1 miljoen zzp’ers vormen hun inkomsten als zelfstandige hun
hoofdinkomen. Voor ruim 400.000 als zelfstandig geregistreerde ondernemers
vormen hun werkzaamheden neveninkomsten naast een dienstbetrekking. Speciaal
voor inkomensondersteuning voor eenmanszaken is de Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in het leven geroepen. Niet
alle 300.000 door zelfstandigen aangevraagde steun is toegekend, vanwege ander
inkomen of het niet voldoen aan het urencriterium.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *