BV en DGA

Versoberd 3e steunpakket voor ondernemers beschikbaar per 1 oktober

Er komt een derde steunpakket voor ondernemers die getroffen zijn door de
coronacrisis. In totaal maakt het kabinet 11 miljard euro vrij. Belangrijk detail is wel
dat er meer en strengere voorwaarden zijn om voor een of meerdere van de
steunpakketten in aanmerking te komen.

Nieuwe steunmaatregelen tot 1 juli 2021
Het kabinet komt met de aankondiging van nieuwe steunmaatregelen, omdat het
huidige (tweede) steunpakket op 1 oktober 2020 afloopt. In het nieuwe pakket
worden de populaire Tozo- en NOW-regelingen behouden. De NOW-regeling wordt
met negen maanden verlengd. Ook de Tozo-regeling (Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) wordt verlengd. Deze regeling zorgt
voor inkomensondersteuning voor zelfstandigen die door de coronacrisis hard zijn
geraakt. De nieuwe 3.0-regelingen hebben een looptijd tot 1 juli 2021.

Versobering NOW 3.0-regeling
Hoewel de looptijd van de nieuwe regelingen langer is dan de eerste twee
regelingen, zullen de voorwaarden bij beide vormen elke drie maanden worden
versoberd. Het kabinet wil er op die manier voor zorgen dat de financiële steun
vooral terechtkomt bij de ondernemers die het echt nodig hebben. Zo wordt op dit
moment nog maximaal 90 procent van de salarissen bij getroffen bedrijven
doorbetaald. Per 1 januari 2021 daalt dit percentage naar 70 procent. Per 1 april
daalt het percentage naar 60 procent. Om recht te hebben op steun, moet bovendien
de omzet volgens de nieuwe NOW-regeling met minimaal 30 procent zijn gedaald. In
de huidige regeling kan een aanvraag al bij een omzetdaling van 20 procent worden
goedgekeurd.

Versobering Tozo 3-regeling
Ook de voorwaarden voor de aanvraag van de Tozo-regeling worden versoberd en
aangescherpt. Naast de al gebruikelijke inkomenstoets voor partners, komt daar bij
Tozo 3 een toets op beschikbare geldmiddelen bij. Per 1 oktober 2020 mag de
aanvrager over niet meer dan 46.520 euro vermogen beschikken. De Tozo is puur
bedoeld als bijstandsregeling voor zelfstandigen, die met deze uitkering in de
noodzakelijke kosten voor levensonderhoud kunnen voorzien. Na 1 juli 2021 komt er
definitief geen Tozo 4, maar wordt de regeling vervangen door het Besluit
bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). De regeling is dan weer hetzelfde als voor de
coronacrisis.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.