Stichting/vereniging

Extra aanvraagronde subsidie voor festivals in de eerste helft van 2021

Organiseert u een festival dat bijdraagt aan de kwaliteit van de Nederlandse
architectuur, vormgeving of digitale cultuur? Staat het festival gepland voor de eerste
helft van 2021? Dan is het mogelijk om een extra aanvraag voor subsidie te doen.
Binnen de bestaande subsidieregeling is namelijk een nieuwe aanvullende
aanvraagronde geopend. De subsidie wordt verstrekt door het Stimuleringsfonds
Creatieve Industrie, binnen de Deelregeling Festivals.

1,2 miljoen euro beschikbaar
Wanneer het festival nog niet meer dan drie edities heeft gerealiseerd, is het
bovendien mogelijk een startsubsidie aan te vragen. Het geld is bedoeld om het
programma te ontwikkelen, samenwerkingspartners op te zetten en de juiste
financiering te vinden. Daarnaast kan het geld worden aangewend voor de
voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals. Dit jaar is er 1,2 miljoen euro
beschikbaar voor festivals in heel Nederland.

Onderscheiden van het bestaande aanbod
Het verstrekkende fonds stelt de subsidieregeling nadrukkelijk open voor festivals
met een alternatieve presentatievorm. Veel festivals hebben momenteel namelijk te
maken met de gevolgen van de beperkende maatregelen tegen verdere verspreiding
van het coronavirus. Daarnaast is het belangrijk dat de activiteiten op het festival met
elkaar samenhangen. Ook dient de inhoud, opzet en uitvoering zich duidelijk te
onderscheiden van het bestaande aanbod van festivals.

Beoordeling van de aanvraag
Het voorstel zal worden beoordeeld op een aantal punten. In hoeverre neemt het
festival een onderscheidende of waardevolle plek in tussen het bestaande aanbod?
En in welke mate functioneert het festival als platform, waarin betekenisvolle
connecties tussen de inhoud en het publiek worden gelegd? Daarnaast kijkt de
verstrekker naar de mate van ondernemerschap, in de vorm van een financiële
strategie of ontwikkeling. Ook wordt gekeken naar de inhoud en eventuele
samenwerkingspartners. Daarnaast dient de aanvraag een duidelijk inzicht te geven
in zowel de organisatie, opzet, financiering en uitvoering van het festival. Het
belangrijkste criterium blijft het plan van aanpak, de relevantie van het thema en de
expertise van alle betrokken deelnemers. De aanvraagperiode loopt tot 18 november
2020.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.