BV en DGA

Thuiswerkende medewerkers? Houd hier rekening mee

Een werkgever met thuiswerkende werknemers krijgt te maken met diverse
verplichtingen. Vooral op het gebied van de Arbowet zijn de eisen streng. Een
werkgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving, ook als
dat de thuissituatie is. Denk hierbij aan een bureau-opstelling en de
Arbeidstijdenwet. Die houdt onder meer in dat werknemers voldoende rust moeten
kunnen nemen tussen de werkdagen en -tijden.

Arbobesluit en Arboregeling
Als werkgever is het goed om de definitie van veilig en gezond werken per branche
in de gaten te houden. Deze staat beschreven in het Arbobesluit en de Arboregeling.
Ga als werkgever in overleg met werknemers en vraag wat zij nodig hebben voor
een gezonde en veilige werkplek thuis. Want als werkgever kunt u uw werknemers
daarin ondersteunen. Als werkgever heeft u bovendien een zorgplicht. Blijf daarom
altijd communiceren over de fysieke en mentale gezondheid van de medewerkers.

Nieuwe verplichtingen door coronavirus
De overheid verzoekt het bedrijfsleven om zoveel mogelijk werkzaamheden vanuit
huis te verrichten. Er zijn geen nieuwe verplichtingen voor werkgevers ingevoerd,
omdat de Arbowet al voldoende handvatten biedt voor een veilige en gezonde
thuiswerkplek. In sommige gevallen kan het wel verstandig zijn de
arbeidsovereenkomsten van medewerkers aan te passen. Hierin kunt u om
toestemming vragen voor preventieve controles van de thuiswerkplek.
Ook kunt u laten vastleggen waar een thuiswerkplek aan dient te voldoen, of een
bruikleenovereenkomst opnemen als u uw medewerkers voorziet van meubilair en
computerapparatuur. Daarbij dient u de privacyregels duidelijk te omschrijven.
Beschrijf hierin tot in hoeverre u toegang mag krijgen tot de thuiswerklocatie om de
werkzaamheden te controleren of te voldoen aan uw zorgplicht.

Prettig werken
Stel een plan op met verschillende scenario’s en blijf voortdurend met werknemers in
contact. Zo bent u beter voorbereid op eventuele nieuwe maatregelen en
veranderingen. Door mensen te instrueren niet te veel of juist te weinig te werken,
hun vakanties en vrije dagen op te nemen en zich te houden aan de werktijden, zorgt
u voor een goede balans tussen werk en privé en voorkomt u stress.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *