Functie vervalt: transitievergoeding?

De functie van een kwaliteitsmanager in ploegendienst komt te vervallen. De werkgever
zegt de arbeidsovereenkomst op met een ontslagvergunning van het UWV. Door aangeboden
passende functies te weigeren, handelt ze volgens de werkgever ernstig verwijtbaar.
Daarom krijgt ze geen transitievergoeding. Wat zegt de rechter hierover?

Overwegingen rechter
Werkgever heeft eerst dezelfde en een andere functie aangeboden, maar in dagdienst.
Werkneemster weigerde omdat ze in ploegendienst wilde blijven werken, net als haar
man, die bij hetzelfde bedrijf werkt. Ze willen samen met de auto reizen. Reizen met
het openbaar vervoer is voor haar gezien een chronische oogaandoening geen optie.

Uiteindelijk heeft de werkgever toch een functie als productiemedewerker in ploegendienst
aangeboden. Van een passende functie is sprake wanneer deze aansluit bij de opleiding,
ervaring en capaciteiten van de werknemer. Vast staat dat de aangeboden functie in deze
zin passend was.

De werkneemster is niet op deze functie ingegaan, omdat ze meteen zou moeten beginnen en ze
daar gelet op haar arbeidsongeschiktheid niet toe in staat was. Vastgesteld wordt dat de
werkgever helemaal niet verlangde dat ze direct zou beginnen.

Intussen had de werkneemster zich namelijk ziek gemeld. Volgens de bedrijfsarts was ze door
ziekte niet in staat om haar oude en de nieuwe functie uit te voeren. Maar dat betekent
volgens de rechter niet dat zij de aangeboden functie niet kon aanvaarden

Bij de rechter voert de werkneemster verder geen redenen aan waarom ze niet de derde aangeboden
functie kon aanvaarden.

Oordeel rechter
De werkneemster had eventuele belemmeringen tegen de derde aangeboden functie direct constructief
met haar werkgever moeten bespreken. Nu kon de werkgever haar door haar eigen weigerachtige
houding niet herplaatsen. Dat acht de rechter ernstig verwijtbaar. Daarom hoeft de werkgever geen
transitievergoeding te betalen.

Tip: Als een werknemer zonder goede redenen een passende functie weigert, die u aanbiedt
om ontslag te voorkomen, kan de rechter oordelen dat u geen transitievergoeding hoeft te betalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *