Belastingplan 2024 gewijzigd

Bij de behandeling van het belastingplan 2024 zijn in de Tweede Kamer veel moties en amendementen ingediend. Zo wordt het tarief in Box 3 per 1 januari 2024 niet 34%, maar 36%. Wat zijn andere belangrijke wijzigingen? Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Als binnen de huidige BOR voorafgaand aan de overdracht een bedrijf gesplitst moet worden in een […]

Read More