Stichting / Vereniging

Kabinet werkt wetsvoorstel nieuwe rechtsvorm voor maatschappelijke ondernemers uit

Bent u werkzaam voor een stichting of vereniging met een maatschappelijke missie? Het kabinet is bezig met het uitwerken van een wetsvoorstel voor een nieuwe rechtsvorm voor sociale ondernemers: de maatschappelijke bv. Het probleem bij veel stichtingen en verenigingen is namelijk dat het soms kan lijken of u bewust veel commerciële activiteiten organiseert en vooral zoveel mogelijk winst wilt maken, terwijl dit niet het geval is. Ook lopen veel stichtingen tegen problemen aan bij het aantrekken van kapitaal. Aan de andere kant krijgen maatschappelijke ondernemers met een bv juist veel vragen over hun lage financiële rendement.

Winstdoelstelling niet voorop

Voor zowel stichtingen en verenigingen als bv’s met een maatschappelijke missie, is de rechtsvorm ‘maatschappelijke bv’ in het leven geroepen. Centraal bij deze rechtsvorm zal staan dat niet de winstdoelstelling primair wordt gesteld, maar juist het maatschappelijke doel. De maatschappelijke bv is dus een tussenvorm tussen een stichting en een commerciële bv.

Naam nieuwe rechtsvorm

De naam en afkorting van de nieuwe rechtsvorm wordt ‘bvm’. Daarmee worden stichtingen met commerciële activiteiten en bv’s met een maatschappelijk doel zowel erkend als herkend. Staatssecretaris Keijzer van het ministerie van Economische Zaken geeft aan dat deze erkenning en herkenning erg belangrijk is. De nieuwe rechtsvorm geldt niet alleen voor nieuwe stichtingen, verenigingen en organisaties, maar kan ook worden aangevraagd voor bestaande partijen. Vooral ondernemingen in het onderwijs, de zorg, arbeidsparticipatie en het klimaat komen in aanmerking voor de nieuwe rechtsvorm.

Wetsontwerp voor 2021 klaar

Naast de nieuwe rechtsvorm is het ook de bedoeling dat de dienstverlening aan maatschappelijke ondernemers wordt verbeterd. Ook gaat de overheid bvm organisaties benaderen voor het eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het is het streven van het kabinet om voor het begin van 2021 een voorontwerp te publiceren van de nieuwe rechtsvorm en wettelijke regeling.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.