BV en DGA

Thuiswerkende medewerkers? Houd hier rekening mee Een werkgever met thuiswerkende werknemers krijgt te maken met diverse verplichtingen. Vooral op het gebied van de Arbowet zijn de eisen streng. Een werkgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving, ook als dat de thuissituatie is. Denk hierbij aan een bureau-opstelling en de Arbeidstijdenwet. Die houdt onder […]

Read More

Particulier

Aantal vacatures licht gestegen, maar WW-aanvragen verdubbeld Uitkeringsinstantie UWV meldt dat het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de lente van 2020 aanzienlijk is toegenomen. Vergeleken met vorig jaar verdubbelde het aantal zelfs. Dat toont aan dat de coronacrisis directe gevolgen voor de werkgelegenheid heeft. Vooral mensen werkzaam in dienstverlenende beroepen en jongeren verloren hun werk. Binnen […]

Read More

Particulier

Extra kosten voor thuiswerken kunnen deels door de werkgever worden vergoed De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat we massaal zijn gaan thuiswerken. Op deze manier moet verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk worden voorkomen. Naast veel praktische voordelen, zoals geen reistijd en minder files, brengt het thuiswerken wel extra kosten met zich mee. Denk […]

Read More

Stichting/vereniging

Extra aanvraagronde subsidie voor festivals in de eerste helft van 2021 Organiseert u een festival dat bijdraagt aan de kwaliteit van de Nederlandse architectuur, vormgeving of digitale cultuur? Staat het festival gepland voor de eerste helft van 2021? Dan is het mogelijk om een extra aanvraag voor subsidie te doen. Binnen de bestaande subsidieregeling is […]

Read More